O Bance

Česká národní banka (ČNB) je centrální banka České republiky a orgán, který vykonává dohled nad finančním trhem v zemi. Česká národní banka je právnickou osobou veřejného práva se sídlem v Praze. Jsou jí svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem, sama ale správním úřadem není. Hospodaří samostatně s vlastním majetkem. Do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.

Podle článku 98 Ústavy ČR a zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů, je hlavním cílem její činnosti péče o cenovou stabilitu (dřívější znění Ústavy před tzv. euronovelou uvádělo jako hlavní cíl péči o měnovou stabilitu). Dosažení a udržení cenové stability, tj. vytváření nízkoinflačního prostředí v ekonomice, je trvalým příspěvkem centrální banky k vytváření podmínek pro udržitelný hospodářský růst. Předpokladem účinnosti měnových nástrojů vedoucích k cenové stabilitě je nezávislost centrální banky.

ČNB dále pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v ČR.

ČNB rovněž podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády, pokud není tento vedlejší cíl v rozporu s cílem hlavním. V souladu s ním určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami a institucemi elektronických peněz. Dále provádí činnost podle zákona o ČNB a dalších právních předpisů.

Kontakt

Ústředí ČNB
Na Příkopě 864/28
115 03 Praha 1
IČO 48136450
Tel.: 224 411 111
Zelená linka: 800 160 170

Kurzy měn

MěnaKurz
AUD 16.2500000
BRL 4.0550000
BGN 13.1220000
CAD 17.8280000
CNY 3.5580000
HRK 3.4120000
DKK 3.4510000
EUR 25.6650000
HKD 2.9150000
HUF 0.0696500
ISK 0.1741200
XDR 31.6870000
INR 0.3036200
IDR 0.0015900
ILS 7.1580000
JPY 0.1992400
MYR 5.3630000
MXN 1.0480000
NZD 15.5220000
NOK 2.5260000
PHP 0.4503300
PLN 5.4420000
RON 5.1850000
RUB 0.3019800
SGD 16.5890000
ZAR 1.4070000
KRW 0.0190300
SEK 2.5010000
CHF 24.5730000
THB 0.6755400
TRY 1.8660000
GBP 30.3350000
USD 22.7330000